استاندارد های طراحی سایت و تولید نرم افزار

نام ایزو

کد ایزو

استاندارد ایزو مدیریت امنیت اطلاعات

ISO 24763

استاندارد ایزو سیستم مدیریت یکپارچه

ISO 90006

استاندارد ایزو هدایت و مدیریت امنیت شبکه

ISO 27033

استاندارد ایزو چرخه ساخت و حیات یک محصول نرم‌‌افزاری

ISO 12207

استاندارد ایزو مدیریت و ذخیره‌سازی اطلاعات الکترونیکی

BS 10008

استاندارد ایزو امنیت فناوری اطلاعات

ISO 15408

استاندارد ایزو مدیریت خدمات IT

ISO 20000

استاندارد ایزو مدیریت مخاطرات امنیتی

ISO 27001