(SUBCLASS 189) اقامت دائم

ویزای استرالیا – ساب کلاس 189  (SUB CLASS 189) 

این حالت از ویزای مهاجرت به استرالیا بهترین نوع ورود به استرالیا است چرا که شما از همان ابتدا با اقامت دائم وارد شده وبه هیچ ایالت وشخص و سازمانی وابسته نیست . بدیهی است شما در این حالت میتوانید در هر جا کجای استرالیا که دوست داشته باشید ساکن شوید .

جهت مهاجرت به استرالیا از طریق مهارت و تخصص بایستی مجموع امتیازات شما به 60 برسد که برای این منظور باید دارای شرایط زیر باشید . ( لازم به ذکر است که 60 حداقل امتیاز بوده و هر چه امتیاز بیشتر باشد اولویت شما بالاتر خواهد بود)

1_ سن شما نباید از 44 سال بیشتر باشد

2_باید دارای مدرک تحصیلی باشید که نشان دهد شما در رابطه با یک حرفه خاص دوره تئوری گذرانده و در ان زمینه مدرک معتبر دریافت نموده اید .

3 _ باید در زمینه یک حرفه سابقه کاری داشته باشید . گواهی سابقه کار شما باید حداقل 3 سال و از محل معتبری اخذ شود.

در نظر داشته باشید که سابقه کار باید از شرکت معتبری باشد چون امکان دارد سابقه کار شما از طرف سازمان های ارزش یابی مدارک استرالیا و یا اداره مهاجرت استرالیا و یا سفارت استرالیا در ایران استعلام شود

4 _ استرالیا یک کشور انگلیسی زبان است و توجه داشته باشید که جهت اخذ اقامت این کشور حتما باید زبان انگلیسی خود را تا حد قابل قبولی افزایش دهید . اداره مهاجرت برای این ساب کلاس IELTS  TOFEL , و جدیدا OET  را از با حداقل نمره 6 برای IELTS  و معادل 6 برای TOFEL و OET  قبل از لادج در اداره مهاجرت از شما میخواهد .

جدول امتیاز بندی مهاجرت به استرالیا با ساب کلاس 189