همایش بزرگ تجاری ایران و استرالیا


هیات عالیرتبه تجاری استرالیا  به سرپرستی استیون چیوبو وزیر تجارت سرمایه گذاری و گردشگری آن کشور، هفته اول مهر به ایران می آیند.این هیات که شامل 30 شرکت بزرگ استرالیایی فعال در بخش نفت و گاز زیرساخت اموزش و شرکت هوایی کوانتس میباشد در این سفر وزیر تجارت استرالیا را همراهی میکنند.

شرکت اس.پی.اس نیز به عنوان فعال بخش خصوصی جمهوری اسلامی ایران در این نشست شرکت خواهد کرد و به مذاکره و گفت و گو و امضا تفاهم نامه بین شرکت های استرالیایی خواهد پرداخت .