برگزاری اولین دوره اموزش اشپزی کالیناری استرالیا در ایران .

شرکت اس.پی.اس نماینده رسمی کالیناری سولوشن استرالیا و مجری دورهای این موسسه در ایران میباشد . 

این دوره اموزشی مطابق با کیفیت اموزشی استرالیا در ایران برگزار میشود و در پایان دوره در صورت قبول شدن در ازمونهای عملی گواهی نامه پایان دوره از استرالیا صادر میشود و مورد تایید RTO کشور استرالیا میباشد