امضا تفاهم نامه بین شرکت اس.پی.اس و دانشگاه زند
1395/10/02

امضا تفاهم نامه شرکت اس.پی.اس به نمایندگی از دانشگاه استدلی استرالیا و موسسه اموزش عالی زند

مجمع سالیانه اتاق مشترک ایران و استرالیا برگزار شد
1396/01/21

مجمع سالیانه اتاق بازرگانی ایران و استرالیا در تاریخ 22 اسفند ماه 95 تشکیل جلسه داد

مصاحبه اختصاصی خبرگذاری اقتصاد با مدیریت مجموعه اس.پی.اس
1396/02/25

مصاحبه اقتصاد آنلاین با مدیریت مجموعه s.p.s

جلسه مشترک وزارت خارجه ایران و استرالیا
1396/06/27

جلسه مشترک وزارت خارجه ایران و استرالیا با حضور اقای گرت ایوانز وزیر خارجه سابق استرالیا و رییس فعلی دانشگاه ملی استرالیا

شیراز :
قصردشت رحمت اباد ساختمان حکیم طبقه 3 واحد9

تهران :
سردار جنگل شمالی بلوار قدس 4 مرکزی ساختمان 9 واحد 2


کرج :
شهید بهشتی نرسیده به خیابان کسری برج ولیعهدی واحد 103


81 Russell Rd
Madeley WA 6065
AUSTRALIA