سرپرستی خاورمیانه (دفتر مرکزی )
شیراز

تهران

کرج

استرالیا

اطلاعات تماس

 خاورمیانه:


سرپرستی خاورمیانه (دفتر مرکزی)


شیراز، خیابان قصردشت رحمت اباد ساختمان حکیم طبقه 3 واحد 9


تلفن: 36903-071


پست الکترونیک: info@spsholding.org


 


 


 


 دفتر تهران:


سردار جنگل شمالی بلوار قدس 4 مرکزی ساختمان 9 واحد 2


تلفن : 021 44814880


 


 


 


 دفتر کرج:


شهید بهشتی نرسیده به خیابان کسری برج ولیعهدی واحد 103


    تلفن:4216304  026 


پست الکترونیک : Alborz@spsholding.org


 


 


  


استرالیا:


آدرس : 81 AUSTRALIA Madeley WA 6065 Russell Rd


+61 (8) تلفن :  93032012


پست الکترونیک: john.pass@cari.com.au


 


 


 


 


تاجیکستان:


به زودی