دیدار مدیر عامل شرکت اس.پی.اس دکتر سپاسی با ریاست محترم دانشگاه عالی اموزش و پژوهش صنعت اب و برق فارس مهندس سبوکی انجام شد

در این دیدار طرفین با تاکید بر نیاز همیشگی جهان به اموزش و پژوهش به ضرورت روز افزون تکنولوژی در صنعت به ویژه صنعت اب و برق تاکید کردند .

همکاری دانشگاه عالی اب و برق و شرکت اس.پی.اس جهت برگزاری دورهای تخصصی در ایران توسط دانشگاهای معتبر استرالیایی با مدیریت و نظارت شرکت اس.پی.اس